Demenci prijazno okolje

Tip projekta: Projektno delo s študenti

Datum začetka: 15.01.2023

Datum konca: 15.06.2023

Financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Sodelujoče organizacije:

Fakulteta za socialno delo UL,

Zdravstvena fakulteta UL,

Fakulteta za arhitekturo UL,

FAMNIT,

DEOS d.o.o.,PE Gornji Grad

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Anamarija Kejžar

Sodelavke/ci:

as.dr. Anamarija Kejžar (vodja),

dr. Domen Zupančič,

dr. Katarina Galof,

dr. Gorazd Drevenšek,

Barbara Virant,

10 študentov z večih fakultet

Ključne besede:

Aktivno in zdravo staranje, demenca, demenci prijazno okolje, socialno delo s starimi ljudmi

Povzetek:

Demenci prijazno okolje obsega področja bivalnega okolja in širšega socialnega okolja, ki delujejo nepovezano in jih razvija vsaka stroka, kot so socialno delo, zdravstvena nega, delovna terapija, arhitektura, uporabna psihologija. Žal je pri tem spregledan človek kot osebnost, njegova življenjska zgodba, njegove navade; okolje, v katerem se bo dobro počutil; socialne interakcije, ki pomembno vplivajo na kasnejše napredovanje demence; možnosti izbire vključevanja v izvajanje aktivnosti in ohranjanja avtonomnosti ljudi z demenco, ki jih v Sloveniji ne razvijamo dovolj (kot je področje stimulativnih aktivnosti, uporaba informacijo-komunikacijske tehnologije), in sprejemanje demence (in ljudi z demenco) v skupnosti. Pilotna izvedba projektov dolgotrajne oskrbe je pokazala šibke točke na področju dolgotrajne oskrbe ljudi z demenco, šibko možnost izbire različnih pripomočkov IKT ter mnoge priložnosti za nujne izboljšave na področju interdisciplinarnega povezovanja strok.  S projektom želimo preseči pogled na institucionalno oskrbo ljudi z demenco – izvajati nego v – imeti odnos, poznati človeka in njemu prilagoditi okolje in vsakdan. Ne glede na to, ali človek z demenco živi v domačem ali v institucionalnem okolju, je možno z različnimi izboljšavami in spremembami izredno pozitivno vplivati na počasnejši oz. kasnejši razvoj demence in njeno napredovanje, doprinesti h kakovosti življenja ljudi z demenco in njihovih domačih ter preprečevati izgorelost oskrbovalcev (tako formalnih, kot neformalnih).

VEČ ...