Mesec socialnega dela na Fakulteti za socialno delo UL

13.04.2023

Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani (FSD) smo letos, ob podpori študentskega projekta Krepitev javne podobe socialnega dela prvič pripravili cikel dogodkov, ki smo jih poimenovali Mesec socialnega dela. Vanj smo povezali pester nabor različnih dogodkov, ki so se oz. se še bodo do vključno 20. aprila 2023 zgodili. Dogodkom je skupno, da ozaveščajo o pomenu socialnega dela, velika večina pa jih je brezplačnih.

Mesec je otvoril dogodek pripravljen v sodelovanju z Društvom socialnih delavk in delavcev Slovenije ob svetovnem dnevu socialnega dela, ki smo ga letos praznovali 21. marca 2023 in je potekal pod sloganom S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti. Tako kot slogan je tudi sam dogodek poudaril pomen skupnosti v socialnem delu, spoštljivost in moč, s katero lahko socialne delavke ustvarjajo boljšo in strpnejšo družbo ter zagotavljajo vključenost vseh. Več o dogodku

Že izvedeni dogodki

Otvoritvi je sledilo veliko zanimivih dogodkov, ki so obsegali tako izobraževanja kot npr. 21. marca, ko je na FSD, na povabilo doc. dr. Ane M. Sobočan gostovala prof. dr. Kim Strom (iz Univerze v Severni Karolini, ZDA) in pripravila predavanja z delavnico na temo Etika v socialnem delu, dva dni kasneje pa še predavanje z naslovom The Faces of Moral Courage. Prav tako je 23. marca na FSD potekal seminar z naslovom Strokovno svetovanje paru s partnerskim konfliktom visoke stopnje. Na njem so socialne delavke pridobile znanja s področja reševanja partnerskih konfliktov. Več o izobraževanju

Istega dne je prof. dr. Vito Flaker je spregovoril na skupščini z naslovom Ustvarjanje (vključujoče!) skupnosti, namenjeni razpravi o pomenu skupnosti in problematiki individualizacije v socialnem delu. Udeleženci so razpravljali o izzivu, kako ustvariti brezmejno, sublimno in predvsem vključujočo skupnost. Več o skupščini

V sodelovanju s Kariernimi centri UL smo 27. marca pripravili sproščen dogodek z naslovom Po poteh z alumni FSD: Predstavitev zanimivih kariernih poti, na katerem so alumni FSD spregovorili o svojih kariernih poteh. Spregovorili so o svoji izkušnji študija, kako so se nato lotili iskanja zaposlitve in kako tekom celotne svoje kariere pridobivali kompetence. Odgovarjali so tudi na vsa vprašanja udeleženk in udeležencev. Več o dogodku

28. marca je potekal tudi protest TUKAJ SMO! - protest proti deportacijam in razdruževanju družin Več o dogodku

V organizaciji Centra za proučevanje zgodovine socialnega dela je 29. marca potekala predstavitev tematskega bloka »Zgodovina socialnega dela in izbranih socialnih tematik«, objavljenega v znanstveni reviji Družboslovne razprave, XXXVIII, 101, 2022 in pogovor z Nevo Železnik, dolgoletno novinarko revije Naša Žena z naslovom: »Spominjanje socialnih tematik in socialnega dela skozi oči novinarke 1980-2010«. Več o dogodku

Istega dne je preko spleta potekal tudi dogodek How do we get the message out about the importance of closing institutions? Več o dogodku

30. marca pa je Center za praktični študij izvedel že tradicionalni seminar za mentorice študentkam FSD na praksi, ki je tokrat nosil naslov Metode socialnega dela – Profesionalnost in osebni potenciali. Mentorice in mentorji študentk prve in druge stopnje FSD so se udeležili seminarja, razprave in delavnice. Med drugim so razpravljali tudi o krepitvi odpornosti in pomenu dobrega počutja v poklicni praksi, spoznali so dejavnike tveganja in osvojili osebne strategije skrbi zase. Več o seminarju

Istega dne so Karierni centri UL pripravili dogodek za študente, ki jih zanima delo na področju socialnega varstva z naslovom Strokovni izpit na področju socialnega varstva. Strokovna delavca iz Socialne zbornice Slovenije sta predstavila pripravništvo na področju socialnega varstva, udeleženci pa so izvedeli, kdo lahko pristopi k izpitu in kako se na izpit najbolje pripraviti. Več o dogodku

V času Meseca socialnega dela poteka tudi Natečaj temo Moja socialna delavka/Moj socialni delavec ali Sprejemanje različnosti. Na natečaju lahko s svojim prispevkom (esejem, pesmijo, spisom, kolažem, sliko ipd.) sodelujejo posamezniki ali skupine (npr. osnovne šole, domovi za starejše, mladinski centri, zapori). Več o natečaju

Tudi v aprilu sicer potekajo različne aktivnosti. Tako je v torek, 4. aprila potekal knjižni sejem, na katerem so lahko študentke in študenti kupili knjige založbe FSD z 20-odstotnim sejemskim popustom.

6. aprila je potekal  Pogovor z Bernardom Stritihom o Moči skupine.  Prof. dr. Vito Flaker, avtor knjige Moč skupine in doc. dr. Bernard Stritih, pionirja na področju skupinskega dela v Sloveniji, sta spregovorila o pomenu in aktualnosti skupinskega dela v socialnem delu ter svoje izkušnje podelila s prisotnimi. Več o dogodku

Študentke socialnega dela so 11. aprila pri predmetu Socialnodelovni model demence, pod mentorstvom as. dr. Anamarije Kejžar, izvedle Alzheimer cafe: Življenje človeka z demenco v domačem okolju, ki se ga je bilo moč udeležiti tudi preko spleta.

Dogodki, ki še sledijo

Najaktualnejši seznam dogodkov v okviru meseca socialnega dela vam je na voljo na tej povezavi.

V petek, 14. aprila, se bo odvilo predavanje iranske novinarke in borke za človekove pravice Shive Nazar Ahari zato toplo vabljeni v predavalnico 9 ob 10.45. uri.

V ponedeljek, 17. aprila pa bo v predavalnici 1 na FSD od 9. ure dalje potekal pogovor s socialnim delavcem Urošem Kopavnikom iz Zavoda RS za zaposlovanje o zaposlovanju in kompetencah socialnih delavk in delavcev.

Dogodke v okviru Meseca socialnega dela bomo sklenili 20. aprila s Fe(j)Stivalom štuDentskih dosežkov 2023,, ki ga v sodelovanju s številnimi organizacijami pripravljajo študentke in študenti 4. letnika FSD pod mentorstvom doc. dr. Vere Grebenc, v okviru predmeta Integrativni seminar. Na festivalu bodo študentke predstavile raziskovalno dejavnost in projekte, potekala bo tudi diskusija ter predstavitev nekaterih delodajalcev, ki zaposlujejo socialne delavke in delavce. Ob 12. uri bo na FSD tudi tiskovna konferenca na temo pomembnosti in izzivov socialnega dela.  Dogodek je namenjen tako socialnim delavkam in strokovni javnosti kot tudi laični javnosti in uporabnikom storitev. Več o Fe(j)Stival štuDentskih dosežkov

Projekt Krepitev javne podobe socialnega dela

Mesec SD logotipi