Usposabljanje koordinatorjev obravnave v skupnosti

Termini: po dogovoru z naročnikom

Izvajalke in izvajalci: Vito Flaker, Mojca Urek, Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Jana Mali, Suzana Oreški, Jelka Škerjanc in drugi.

Trajanje: 60 ur

Opis:

Na podlagi 16. člena Pravilnika o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti se za koordinatorja lahko določi posameznik, ki ima najmanj visoko izobrazbo zdravstvene, psihološke, socialne, pedagoške ali druge ustrezne smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja duševnega zdravja, socialnega varstva, zdravstva ali v nevladnih organizacijah, ki izvajajo programe za duševno zdravje, ter ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora.

Obravnava v skupnosti je postopek izvajanja zdravstvenih, socialnovarstvenih ali drugih storitev in programov pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Koordinator obravnave v skupnosti je kot profil in dejavnost novost. Izobraževanje, ki ga organiziramo, pa je drugo takšno izobraževanje. Izhodišča za izobraževanje za koordinatorje obravnave v skupnosti so po eni strani normativna – Zakon o duševnem zdravju in Pravilnik o načinu in vsebini obravnave v skupnosti ter o vsebini, pogojih in načinu opravljanja izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti – po drugi strani pa so tudi strokovna – temeljijo na izročilu različnih oblik koordinacije in načrtovanja osebne oskrbe.

Teme izobraževanja
1. Teoretične in konceptualne osnove
2. Dolgotrajne duševne stiske
3. Metoda načrtovanja in koordiniranja
4. Izbrane metode

Od teh sklopov je tretji izkustven in praktičen, preostali pa so bolj teoretični in informativni (ti bodo potekali kot predavanja, razprave in priložnostne vaje ter branje literature). Izkustveni sklop bo potekal v obliki delavnic in potem tudi preizkušanja v praksi.

Seminar je pogoj za opravljanje izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti na področju duševnega zdravja, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

PROGRAM

Torek, 23. 3. 2010, P4
16.00-16.20 Pozdravni govor, predstavitev izobraževanja (Urek Mojca, Ferlan-Istinič Marjeta)
16.20 – 17.00 Sodobni koncepti duševnega zdravja v skupnosti (Urek Mojca)
17.00-17.15 Odmor
17.15- 18.45 Zakon o duševnem zdravju (Vito Flaker)
18.45 – 19.00 Odmor
19.00-20.00 Profila koordinatorja in zastopnika (pregled zakon in pravilnikov glede na posamezen profil: delavnica bo potekala v dveh skupinah)

Četrtek, 25. 3. 2010, P4
16.00 - 17.30 Analiza tveganja (Vito Flaker)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 20.00 Analiza tveganja (Vito Flaker)

Sobota, 27. 3. 2010
Osvežitveni program izobraževanja individualiziranega načrtovanja. Izvaja mag. Jelka Škerjanc od 9.00 do 16.00.

Torek, 30. 3. 2010, P4
16.00 - 17.30 Profil koordinatorja (Nataša Udovič, Marjana Križman, Vili
Lamovšek)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 20.00 Profil koordinatorja (Nataša Udovič, Marjana Križman, Vili
Lamovšek)

Četrtek, 1. 4. 2010, P4
16.00 - 17.30 Načrtovanje (Nataša Udovič)
17.30 - 17. 45 Odmor
17.45 - 20.00 Načrtovanje (Vito Flaker, Nataša Udovič)

Torek, 6. 4. 2010
16.00 - 17.30 Dolgotrajne duševne stiske (Vito Flaker)
17.30 - 17.45 Odmor
17.45 - 18.30 Dolgotrajne duševne stiske (Jana Mali)
18.30 - 20.00 Dolgotrajne duševne stiske (Jana Mali)

Torek, 13. april 2010
16.00 – 17.00 Priprave na praktični del usposabljanja za prijavljene v prvo skupino (Mojca Urek in sodelavci)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 18.45 Krepitev moči (Nika Cigoj Kuzma, Andreja Rafaelič)
18.45 – 19.00 Odmor
19.00 – 20.00 Krepitev moči (okrogla miza)

Četrtek, 15. april 2010
16.00 – 17.30 Zdravstveni vidiki duševnih stisk (Andrej Kastelic)
17.30 -17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Zdravstveni vidiki duševnih stisk (Andrej Kastelic)

Torek, 20. april 2010
16.00 – 17.00 Praktični del usposabljanja (mentorske skupine)

Četrtek, 6. maj 2010
16.00 – 17.00 Praktični del usposabljanja (mentorske skupine)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 20.00 Krize in krizne intervencije (Mojca Urek, Suzana Oreški, Darja Budja)

Četrtek, 13. maj 2010
16.00 – 17.00 Praktični del usposabljanja (mentorske skupine)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 20.00 Multidisciplinarni timi

Četrtek, 20. maj 2010
16.00 – 17.30 Delo z ljudmi, ki imajo demenco (Jana Mali)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Zapisovanje (Mojca Urek, Nataša Udovič)

Torek, 25. maj 2010
16.00 – 17.30 Mreže služb, hitra ocena potreb (Vito Flaker, Vera Grebenc)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Mreže služb, hitra ocena potreb (Vito Flaker, Vera Grebenc)

Četrtek, 27. maj 2010
16.00 – 17.30 Koordiniranje
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Koordiniranje

Torek, 1. junij 2010
16.00 – 17.30 Dvojne diagnoze (Vera Grebenc)
17.30 – 17.45 Odmor
17.45 – 20.00 Delovni odnos (Gabi Čačinovič Vogrinčič)

Četrtek, 3. junij 2010
16.00 – 20.00 Zaključno srečanje (priprava na izpit)


Vabljeni na Kongres socialnega dela 21.4. do 23. 4. 2010, ki bo potekal na Brdu pri Kanju. V petek, 23. aprila, bomo organizirali tudi okroglo mizo
Porajanje novih profilov v socialnem varstvu:Razvoj metod in spretnosti socialnega dela. S predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, koordinatorji obravnave v skupnosti in zastopniki na podorčju duševnega zdravja, bomo spregovorili o uvajanju profila koordinatorja in zastopnika. Vabljeni!

Kotizacija:

Kotizacije ni.

Opombe:

Obveznosti udeležencev: udeležba predavanj, vaj, delavnic, praktično delo, izdelava naloge

GRADIVO
Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju
Vito Flaker, Podmene obveznih ukrepov na področju duševnih stisk
Zakon o duševnem zdravju


Vito Flaker, Vera Grebenc: Analiza tveganja (priročnik)
Analiza tveganja 1
Analiza tveganja 2
Registri ukrepov zmanjševanja tveganja in škode

Jelka Škerjanc, Individualno načrtovanje z udejanjanjem ciljev
Primeri
Primer osebnega načrta
!!NOVO!! Priročnik: Individualno načrtovanje in izvajanje storitev

Dolgotrajna oskrba: očrt potreb in odgovorov nanje
Delo in denar
Gotovost
Indeks potreb
Katalog odgovorov

Odzivanje na duševne krize
Krizni in podporni timi
Krize

Krepitev moči v teoriji in praksi

Multidiscipinarni timi

Delo z ljudmi, ki imajo demenco

Metodologija raziskovanja v skupnosti
Kontekstualno raziskovanje potreb
Dvoje diagnoze: Kako preživeti dan?


NAVODILA ZA IZDELAVO NALOGE
Opis navodil

IZPITNA VPRAŠANJA
Vprašanja za izpit koordinatorjev obravnave v skupnosti