Epistemologija socialnega dela IINosilci: Doc. dr. Šugman Bohinc Lea
Sodelavci:Doc. dr. Šugman Bohinc Lea

Cilji in vsebina predmeta
Študent/ka se uči uporabljati (konstruktivistično, hermenevtično oz. interpretativno) epistemologijo kibernetike drugega reda v socialnem delu, predvsem v dialoški praksi znotraj interakcije psihosocialne podpore in pomoči. Objektivistična in hermenevtična (konstruktivistična, interpretativna) epistemologija. Spoznavanje kot rekurzivni razvoj interpretativnih aktivnosti. Pripovedovanje zgodb v kontekstu psihosocialne pomoči. Kibernetika razgovora: pet aksiomov komunikacije, komunikacija in konverzacija, teorija konverzacije, kriteriji uspešnega razgovora v kontekstu psihosocialne pomoči, kibernetska analiza svetovalnega razgovora. Notranji razgovor: spreminjanje za sistem značilnega vedénja v kontekstu psihosocialne pomoči in tradicionalnih sistemov znanja. Uporabnost fizikalnih metafor entropije in netrivialnosti v kontekstu psihosocialne pomoči, odkritelji in izumitelji, rešljiva in v načelu nerešljiva vprašanja, odgovornost. Uvod v sinergetiko, dinamiko samoorganizirajočih procesov v kompleksnih sistemih.

Temeljni viri
 • Barnes, G. (2001). Voices of Sanity in the Conversations of Psychotherapy. Hypnos XXVII , 4: 174-185.

 • Čačinovič Vogrinčič, G., Šugman Bohinc, L. (2000). Učinkovitost (uspešnost) razgovora v socialnem delu z družino. Socialno delo 39, 3: 175-189.

 • Kordeš, U. (2005). Od resnice k zaupanju. Ljubljana: Studia humanitatis.
  Maturana, H. R., Varela, F. J. (1998). Drevo spoznanja. Ljubljana: Studia humanitatis.

 • Možina, M., Kordeš, U. (1998). Obiranje sadov z Drevesa spoznanja. Spremna beseda k: Maturana, H. R.,

 • Varela, F. J. Drevo spoznanja. Ljubljana: Studia humanitatis. 219-248.
  Pask, G. (1980). The Limits of Togetherness. V: S. H. Lavington (ur.). Information Processing 80. North-Holland Publishing Company. 999-1012.

 • Schiepek, G., Ludwig-Becker, F., Helde, A., Jagfeld, F., Petzold, E.R., Kröger, F. (2005). Sinergetika za prakso: terapija kot spodbujanje samoorganizirajočih procesov. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Četrti študijski
  dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Rogla. Zbornik prispevkov. 25-33.

 • Šugman Bohinc, L.(1998). Epistemologija socialnega dela II . Socialno delo 37, 6: 417-440.

 • (2002). Samoorganiziranost opazujočih sistemov. V: A. Detela, M. Gams, G. Repovš (ur.). Zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS ‚2002. Kognitivne znanosti. 81-84.

 • (2003) Pripovedovanje zgodb v socialnem svetovanju in psihoterapiji. Socialno delo 42, 6: 377-383.

 • (2003). Kibernetika konverzacije - o spreminjanju razumevanja sebe in drugega skozi razgovor. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Drugi študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Rogla 2002. Zbornik prispevkov. 2003, 35-44.

 • (2003). Od nezmožnosti ne komunicirati k uspešnemu komuniciranju. Emzin XII , 3-4: 81-85.

 • (2005). Epistemologija podpore in pomoči. Časopis za kritiko znanosti XXXII , 221: 167-181.

 • (2005). Kibernetika psihoterapije – razvijanje učinkovite postmoderne dialoške prakse. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Četrti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla. Zbornik prispevkov. 156-163.


 • Obveznosti študentk, študentov
  Seminarska naloga. Izpit.
  Gradiva:Černigoj - Spoznavanje kot proces urejanja doživljanja
  Možina, Kobal - Razvijanje stališča udeleženosti v psihoterapiji
  Možina - O prisotnosti, pristnosti in trenutkih srečanja
  Možina - Prispevek sistemske psihoterapije k sodobnim tokovom v psihoterapiji
  Možina - Samoorganizacija in sodelovanje
  Možina - Tabela za članek Prispevek sistemske psihoterapije
  Možina-O psihoterapevtovi gotovosti v negotovost-2010-Kairos 67-96
  Schiepek - Sinergetika za prakso
  von Foerster - Etika in kibernetika drugega reda
  M.H. Erickson-Sesanje palca
  M.H. Erickson-Hodi km; enuretični par
  M.H. Erickson-Problem lastne identitete
  Ray, Sutton - Befriending your problem, v Burns, 2007, 178-189
  Yapko-The Case of Carol, v Burns, 2007, 67-78
  Bucay, Ispričat ću ti priču - Okovani slon
  David Epston-Primer Bjorn, v Smith, Nylund, 1997, 53-70
  Remen, Blagoslovi starega očeta - Jajca
  Remen, Blagoslovi starega očeta - Zavetje
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi - Branje med vrsticami
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi - Slog
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi - Sreča
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi - Tišina
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi - Vdaja
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi - Tri zgodbe o osvobajanju
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi - Življenje je za zdrave
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi -Nikoli ti nisem obljubil rožnega vrta
  Remen, Zgodbe ob kuhinjski mizi -Soba z razgledom


  študijski primer Marija in Janez
  študijski primer Peter


  Epistemologija SD II - slajdi 2010-2011

  Roger Quintens 2010 - Deep Social Work