Krepitev javne podobe socialnega dela

Tip projekta: Projektno delo s študenti

Datum začetka: 01.02.2023

Datum konca: 30.04.2023

Financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Sodelujoče organizacije:

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: As. dr. Tamara Rape Žiberna

Sodelavke/ci:

As. dr. Tamara Rape Žiberna

Veronika Pavlič, univ. dipl. soc. del.

Magdalena Žakelj, univ. dipl. soc. del.

študentke

Ključne besede:

Mediji, dogodki, letaki, promocijski video, svetovni dan socialnega dela, študentski projekt

Povzetek:

Projekt Krepitev javne podobe socialnega dela ima naslednja tri cilje:

a) omogočiti in vzpodbuditi (na različnih ravneh) pozitivno poročanje o socialnem delu ter s tem prispevati k ustreznejšemu spoznavanju socialnega dela tako s strani medijev, kot tudi s strani javnosti, posledično pa prispevati tudi h krepitvi bolj pozitivne poklicne identitete,

b) vzpostaviti sodelovanje in povezave med različnimi akterji (Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije, študentke in zaposleni na fakulteti za socialno delo, socialne delavke v praksi in drugi), ki lahko prispevajo k temu, da tudi javnost spozna in podpre socialno delo v prizadevanjih za izboljšanje stanja in

c) pripraviti predlog možnih aktivnosti (ki bi lahko prispevale h krepitvi ustrezne pozitivne podobe socialnega dela) za prihodno delovanje društva.

Znotraj le-teh bo sodelujočim študentkam in študentom (v nadaljevanju študentkam) omogočil:

-              izboljšanje različnih (tudi t.i. mehkih) kompetenc skozi prožne oblike učenja,

-              razvoj inovativnosti, kreativnega razmišljanja in ustvarjalnosti,

-              pridobivanje različnih izkušenj tudi skozi uresničevanje idej,

-              možnost preizkušanja in izvedbe zamisli študentk,

-              povezovanje z negospodarstvom oz. neprofitnim sektorjem.

Z navedenim bodo študentke pridobile potrebne izkušnje za lažji prehod iz študija v delo, projekt pa boi prispeval tudi h krepitvi sodelovanja med različnimi deležniki negospodarstva (Društvom in Fakulteto) pa tudi k intenzivnejšemu sodelovanju s študentkami in različnimi javnostmi.

Drugo:

Nekatere izvedene aktivnosti v projektu:

VEČ ...