2. stopnja

mobijpg 2st  

 

V skladu z razpisom za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2015/2016 fakulteta razpisuje naslednje programe:

v okviru rednega študija:

v okviru izrednega študija pa: 

  • Socialno delo - modul Supervizija v študijskem letu 2015/16 ni razpisan
  • Duševno zdravje v skupnosti
  • Socialno delo s starimi ljudmi

Izvaja se tudi:

  • dodatni letnik (za diplomante triletnih študijskih programov)

Opis programov 2. stopnje, ki jih v letu 2015/16 razpisuje Fakulteta  za socialno delo si lahko ogledate v predstavitvenem zborniku.  .

 

Informativna  dneva:

  • 18. 6. 2015 ob 16.00 na FSD, Topniška ulica 31, Ljubljana, v predavalnici 1
  • 3. 9. 2015 ob 16.00 na FSD, Topniška ulica 31, Ljubljana, v predavalnici 1

 

Postopek prijave

1) magistrski programi  druge stopnje

Kandidati morajo prijavo za vpis oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi eVŠ: portal.evs.gov.si/prijava . Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Tehnična pomoč za vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, e-naslov:  evs-prijava.mizs@gov.si , tel.: 01 478 46 59 (v obdobju prijavnih rokov ob delavnikih med 9. in 16. uro). 

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora  SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01 478 85 90 (ob delavnikih med 9.00 in 16.00 uro).

POMEMBNO:

Kandidati in kandidatke dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo natisnjeni in podpisani prijavnici za vpis iz spletnega portala eVŠ (ob prijavi z digitalnim certifikatom ta ni potrebna) in do konca prijavnega roka (10. 9. 2015) pošljejo na naslov "Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana" ali prinesejo osebno v referat za podiplomski študij v času uradnih ur.

2) dodatni letnik

Kandidati in kandidatke za vpis v dodatni letnik v študijskem letu 2015/16 izpolnejo prijavnico za vpis v dodatni letnik in jo z ustrezno dokumentacijo pošljejo v referat do 10. 9 .2015.

Prijavni rok traja od 6. 5. 2015 do vključno 10. 9. 2015.
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2015.

Šolnine veljajo za izredni študij, za tujce in za redne študente z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji.

 

Predstavitveni zbornik magistrskih študijskih programov 2. stopnje 2014/15

Predstavitveni zbornik magistrskih študijskih programov 2. stopnje 2015/16