Obvestila študentom

mobijpg 2st

  

V skladu z razpisom za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2014/2015 fakulteta razpisuje naslednje programe:

v okviru rednega študija:

  • Socialno delo s starimi ljudmi
  • Socialno delo z družino

v okviru izrednega študija pa: 

  • Socialno delo
  • Duševno zdravje v skupnosti
  • Socialno vključevanje in pravičnost na področjih hendikepa, etničnosti in spola

Izvaja se tudi:

  • dodatni letnik (za diplomante triletnih študijskih programov)

Kandidati in kandidatke dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo prijavnici za vpis in pošljejo na naslov "Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana" ali prinesejo osebno v referat za podiplomski študij v času uradnih ur.

Prijavni rok traja od 30. 5. 2014 do vključno 10. 9. 2014.
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2015.

Šolnine veljajo za izredni študij, za tujce in za redne študente z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji.

Spremljajte novice, kontaktirajte pisarno za podiplomski študij.

Predstavitveni zbornik magistrskih študijskih programov 2. stopnje 2013/14

Predstavitveni zbornik magistrskih študijskih programov 2. stopnje 2014/15