Krepitev javne podobe socialnega dela

Prispevek študentk FSD UL k delovanju društva.

Promocijski material o svetovnem dnevu socialnega dela v slovenskem jeziku.

Natečaj na temo socialnega

Skrb za večjo povezanost in sodelovanje socialnih delavk in delavcev po Sloveniji, pa tudi različnih zaposlovalcev le-teh.

Organizacija strokovnega srečanja na temo S skupnimi družbenimi akcijami do spoštovanja različnosti

8 študentk različnih študijskih smeri (socialno delo, novinarstvo, vizualne umetnosti in oblikovanje, krajinska arhitektura, germanistika in sociologija, zdravstvena nega in varstvo okolja) intenzivno sodeluje v projektu, občasno pa se vanj (v izvedbo posameznih aktivnosti) vključujejo tudi druge študentke socialnega dela.


nazaj na projekt